Taal / articulatie

Informatie


Heeft jouw kind problemen met taal en/of articulatie? Dan kan hij/zij terecht in praktijk HoeZo! voor onderzoek en begeleiding. Samen proberen we het praten gemakkelijker en leuker te maken!

Therapeut(en)


Lorelien Van Assche

In juni 2018 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de KU Leuven. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan in uiteenlopende gebieden binnen de logopedie. Zo deed ik onder andere stage in het buitengewoon onderwijs, in een zelfstandige praktijk en in een psychiatrische instelling. Omdat ik het studeren toch nog niet volledig kan loslaten, volg ik de opleiding leerkracht lager onderwijs.

In september 2018 startte ik als logopedist in het buitengewoon onderwijs, waar ik opnieuw in contact kwam met kinderen met spraak-, taal- en leermoeilijkheden. Ik volgde de basiscursus OMFT en de opleiding van typ-10. In april 2020 start ik in praktijk HoeZo! en ik kijk al vol enthousiasme uit naar de nieuwe gezichten die ik ga leren kennen.

 

Individuele therapie


Individuele therapie kan worden opgestart na een onderzoek. Op basis van de intake en de testresultaten wordt de therapiefrequentie bepaald.

De afspraken gaan meestal door op wekelijkse vaste momenten (enkel tijdens schoolvakanties kan dit wijzigen).

Kinderen krijgen soms een kleine opdracht of een spelletje mee naar huis om te oefenen.

  • T.e.m. 9 jaar: 30 min.

  • Vanaf 10 jaar: 30 min. of 60 min.

  • In de praktijk

  • Op school (bij goedkeuring van de directie)

Groepssessies


Op dit moment zijn er geen groepslessen.

Oudercursus


Op dit moment is er geen oudercursus.

Aanmelden


STAP 1

Contacteer onze praktijk om uw kind aan te melden. Naam, leeftijd, aanmeldingsreden en telefoonnummer worden genoteerd. Er wordt meteen een afspraak gemaakt voor het logopedisch onderzoek of er wordt na teamoverleg opnieuw contact met u opgenomen om datum en uur af te spreken. Stap 2 wordt uitgelegd en u brengt deze vervolgens in orde (tegen de datum van het onderzoek).

STAP 2

Bij TAAL-problemen contacteert u een NKO-arts om een voorschrift voor een logopedisch bilan taal op te stellen en om een audiogram (gehoortest) af te nemen. Dit voorschrift en de resultaten van de gehoortest brengt u mee naar het logopedisch onderzoek, alsook 3 kleefbriefjes van de mutualiteit. U laat ook een IQ-test afnemen van uw kind. Dit kan u aanvragen bij de pedagoge van onze praktijk: Joke Huybrechts.

Bij ARTICULATIE-problemen hoeft u voor het onderzoek geen voorschrift te halen. Na het onderzoek moet u met het logopedisch bilan naar de huisarts voor een voorschrift voor therapie.

Bij TAAL én ARTICULATIE-problemen volgt u de stappen van TAAL.

STAP 3

Het logopedisch onderzoek wordt uitgevoerd. Dit kan ongeveer 30 tot 90 minuten duren, afhankelijk van het probleem.

STAP 4

Na het onderzoek verzamelt de logopediste de resultaten en stelt ze het logopedisch bilan op. De resultaten worden telefonisch besproken of we maken hiervoor een nieuwe afspraak.

STAP 5

Hierna gaat u opnieuw naar de NKO-arts (TAAL) of naar de huisarts (ARTICULATIE) die op basis van het logopedisch bilan een voorschrift voor therapie zal schrijven.

U bezorgt alle documenten aan de logopediste.

Freeke: 0495 27 29 63, freeke@praktijkhoezo.be

Lorelien: 0487 74 71 33, lorelien@praktijkhoezo.be

Tarieven


Wij werken als geconventioneerde logopedisten. Dit houdt in dat wij de tarieven hanteren die wettelijk opgelegd zijn door het RIZIV.

Bij een (grote) taalachterstand en bij een goedkeuring door uw mutualiteit kan u een terugbetaling krijgen voor maximum 2 jaar.

Kleinere problemen (bv. articulatie) vallen soms niet binnen de wettelijke nomenclatuur. Er geldt hiervoor ook een terugbetaling via een forfaitair bedrag, afhankelijk van uw mutualiteit. Neem voor meer info contact op met uw mutualiteit.