Lezen / spelling

Informatie


Heeft jouw kind problemen met lezen en/of spelling? Dan kan hij/zij terecht in praktijk HoeZo! voor onderzoek en begeleiding. Samen proberen we lezen/schrijven gemakkelijker en leuker te maken!

Therapeut(en)


Lisa Mettepenningen: lisa@praktijkhoezo.be

 

Individuele therapie


Individuele therapie kan worden opgestart na een onderzoek. Op basis van de intake en de testresultaten wordt de therapiefrequentie bepaald.

De afspraken gaan meestal door op wekelijkse vaste momenten (enkel tijdens schoolvakanties kan dit wijzigen).

Kinderen krijgen vaak een kleine opdracht of een spelletje mee naar huis om te oefenen.

  • T.e.m. 9 jaar: 30 min.

  • Vanaf 10 jaar: 30 min. of 60 min.

  • In de praktijk

  • Op school (bij goedkeuring van de directie)

Groepssessies


Op dit moment zijn er geen groepslessen.

Oudercursus


Op dit moment is er geen oudercursus.

Aanmelden


STAP 1

Contacteer onze praktijk om uw kind aan te melden. Naam, leeftijd, aanmeldingsreden en telefoonnummer worden genoteerd. Er wordt meteen een afspraak gemaakt voor het logopedisch onderzoek of er wordt na teamoverleg opnieuw contact met u opgenomen om datum en uur af te spreken. Stap 2 wordt uitgelegd en u brengt deze vervolgens in orde (tegen de datum van het onderzoek).

STAP 2

Contacteer een huisarts, NKO- of kinderarts om een voorschrift voor een logopedisch bilan dyslexie op te stellen. Dit voorschrift brengt u mee naar het logopedisch onderzoek, alsook 3 kleefbriefjes van de mutualiteit.

STAP 3

Het logopedisch onderzoek wordt uitgevoerd. Dit kan ongeveer 60 tot 90 minuten duren, afhankelijk van het probleem.

STAP 4

Na het onderzoek verzamelt de logopediste de resultaten en stelt ze het logopedisch bilan op. De resultaten worden telefonisch besproken of we maken hiervoor een nieuwe afspraak.

STAP 5

Hierna gaat u opnieuw naar de geneesheer-specialist (geen huisarts!) die op basis van het logopedisch bilan een voorschrift voor therapie zal schrijven.

U bezorgt alle documenten aan de logopediste.

info@praktijkhoezo.be, 0485 25 81 65

Tarieven


Bij een (grote) spellings- of leesachterstand en bij een goedkeuring door uw mutualiteit kan u een terugbetaling krijgen voor maximum 2 jaar.

Kleinere problemen vallen soms niet binnen de wettelijke nomenclatuur. Er geldt hiervoor ook een terugbetaling via een forfaitair bedrag, afhankelijk van uw mutualiteit. Neem voor meer info contact op met uw mutualiteit.