Lezen / spelling

Informatie


Heeft jouw kind problemen met lezen en/of spelling? Dan kan hij/zij terecht in praktijk HoeZo! voor onderzoek en begeleiding. Samen proberen we lezen/schrijven gemakkelijker en leuker te maken!

Therapeut(en)


Ellen De Wever

In 2008 studeerde ik af als Master in de Logopedische Wetenschappen. Ik begon toen meteen te werken in een groepspraktijk in Dendermonde en volgde ook de opleiding voor stottertherapeute bij CIOOS. Ook behaalde ik in die periode mijn academische lerarendiploma.

In de groepspraktijk kreeg ik ervaring op het gebied van leerstoornissen, taal- en articulatiestoornissen en stotteren.

Drie jaar geleden begon ik ook te werken in het volwassenenonderwijs, als logopediste en leerkracht NT2. Het is enorm fijn om deze jobs te combineren!

In 2017 startte ik praktijk HoeZo! op in Lebbeke.

Freeke Waumans

Ik ben Freeke Waumans, afgestudeerd als logopediste aan de KU Leuven in 2015. Na deze studies besloot ik nog een jaar de Banaba Buitengewoon onderwijs te volgen om mijn kennis en ervaring omtrent verschillende stoornissen te verruimen. In september 2016 startte ik als logopediste in het onderwijs. Ik werkte de afgelopen twee jaar in het buitengewoon secundair onderwijs en als ondersteuner voor kinderen met autisme, gedragsproblemen en spraak- en taalproblemen in het gewoon onderwijs. Vanaf juni 2018 vervoeg ik me met veel plezier bij het team van praktijk HoeZo!

Lorelien Van Assche

In juni 2018 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de KU Leuven. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan in uiteenlopende gebieden binnen de logopedie. Zo deed ik onder andere stage in het buitengewoon onderwijs, in een zelfstandige praktijk en in een psychiatrische instelling. Omdat ik het studeren toch nog niet volledig kan loslaten, volg ik de opleiding leerkracht lager onderwijs.

In september 2018 startte ik als logopedist in het buitengewoon onderwijs, waar ik opnieuw in contact kwam met kinderen met spraak-, taal- en leermoeilijkheden. Ik volgde de basiscursus OMFT en de opleiding van typ-10. In april 2020 start ik in praktijk HoeZo! en ik kijk al vol enthousiasme uit naar de nieuwe gezichten die ik ga leren kennen.

Individuele therapie


Individuele therapie kan worden opgestart na een onderzoek. Op basis van de intake en de testresultaten wordt de therapiefrequentie bepaald.

De afspraken gaan meestal door op wekelijkse vaste momenten (enkel tijdens schoolvakanties kan dit wijzigen).

Kinderen krijgen vaak een kleine opdracht of een spelletje mee naar huis om te oefenen.

  • T.e.m. 9 jaar: 30 min.

  • Vanaf 10 jaar: 30 min. of 60 min.

  • In de praktijk

  • Op school (bij goedkeuring van de directie)

Groepssessies


Op dit moment zijn er geen groepslessen.

Oudercursus


Op dit moment is er geen oudercursus.

Aanmelden


STAP 1

Contacteer onze praktijk om uw kind aan te melden. Naam, leeftijd, aanmeldingsreden en telefoonnummer worden genoteerd. Er wordt meteen een afspraak gemaakt voor het logopedisch onderzoek of er wordt na teamoverleg opnieuw contact met u opgenomen om datum en uur af te spreken. Stap 2 wordt uitgelegd en u brengt deze vervolgens in orde (tegen de datum van het onderzoek).

STAP 2

Contacteer een huisarts, NKO- of kinderarts om een voorschrift voor een logopedisch bilan dyslexie op te stellen. Dit voorschrift brengt u mee naar het logopedisch onderzoek, alsook 3 kleefbriefjes van de mutualiteit.

STAP 3

Het logopedisch onderzoek wordt uitgevoerd. Dit kan ongeveer 60 tot 90 minuten duren, afhankelijk van het probleem.

STAP 4

Na het onderzoek verzamelt de logopediste de resultaten en stelt ze het logopedisch bilan op. De resultaten worden telefonisch besproken of we maken hiervoor een nieuwe afspraak.

STAP 5

Hierna gaat u opnieuw naar de geneesheer-specialist (geen huisarts!) die op basis van het logopedisch bilan een voorschrift voor therapie zal schrijven.

U bezorgt alle documenten aan de logopediste.

Ellen: 0485 25 81 65, ellen@praktijkhoezo.be 

Freeke: 0495 27 29 63, freeke@praktijkhoezo.be

Lorelien: 0487 74 71 33, lorelien@praktijkhoezo.be

Tarieven


Wij werken als geconventioneerde logopedisten. Dit houdt in dat wij de tarieven hanteren die wettelijk opgelegd zijn door het RIZIV.

Bij een (grote) spellings- of leesachterstand en bij een goedkeuring door uw mutualiteit kan u een terugbetaling krijgen voor maximum 2 jaar.

Kleinere problemen vallen soms niet binnen de wettelijke nomenclatuur. Er geldt hiervoor ook een terugbetaling via een forfaitair bedrag, afhankelijk van uw mutualiteit. Neem voor meer info contact op met uw mutualiteit.