Psychologie

Wie zijn wij?


Ruth Van Ingelgem

Ik ben Ruth Van Ingelgem en samen met mijn man en twee zoontjes woon ik in Lebbeke. 

In 2009 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Tijdens mijn studies verdiepte ik me reeds in kinderen hun ontwikkeling en bijkomende stoornissen. Na deze studies volgde ik nog een eenjarige basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (School of Experiential-Dialectical Psychodrama). 

Bij mijn eerste stappen in het werkveld deed ik ervaring op in het buitengewoon onderwijs bij kinderen met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden.

Sinds 2011 ben ik aan het werk in twee centra voor ambulante revalidatie (CAR De Schakel en Waas revalidatiecentrum). Hier worden kinderen met ontwikkelingsproblemen, emotionele of gedragsproblemen begeleid door verschillende therapeuten. Ik ben gewend om nauw samen te werken met ouders, scholen en andere hulpverleners. Ik vind het belangrijk om me blijven bij te scholen en volg regelmatig studiedagen en workshops rond kinderen met ontwikkelingsproblemen. 

In 2020 is het tijd voor een nieuwe stap en combineer ik mijn functie als psycholoog in CAR De Schakel met het begeleiden van kinderen in praktijk HoeZo!.

In de praktijk begeleid ik kinderen en hun ouders die op één of andere manier moeilijkheden ervaren of vastlopen op vlak van ontwikkeling, de opvoeding, dynamiek in het gezin,... Aan de hand van kleine of grote vragen rond jouw kind, de opvoeding of jullie gezin kunnen we samen op zoek gaan naar handvaten die werkbaar zijn voor jullie.

Lien Janssens

Hallo! Ik ben Lien Janssens en woon in Opwijk. In juni 2022 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit van Brussel. In oktober 2022 begon ik in de praktijk HoeZo! te Lebbeke, waarbij ik kinderen, jongeren en ouders begeleid die moeilijkheden ervaren op vlak van gedrag, emoties, de ontwikkeling, opvoeding...

Momenteel combineer ik het werk in de praktijk met mijn job als leefgroepbegeleider of opvoeder in het verblijf van het multifunctioneel centrum van Blijdorp Buggenhout, waarbij ik kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking begeleid. Mijn stage vond hier eveneens plaats, maar dan op de orthopedagogische dienst. Mijn taak bestond toen onder andere uit het deelnemen aan multidisciplinair overleg, overleg met ouders en enkele individuele gesprekken. 

Ik hecht veel belang aan me bij te scholen en verdere kennis en ervaring op te doen. Recent startte ik de eenjarige opleiding ‘Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie’ aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie vzw.Informatie en werkwijze


Binnen de praktijk HoeZo! kan u beroep doen op psychologische begeleiding voor kinderen en hun gezin. Doorheen de ontwikkeling van kinderen kunnen er moeilijkheden, vragen of problemen opduiken. Wanneer je hierin vastloopt kan het zinvol zijn dat een externe persoon even meekijkt naar de situatie. 

De psycholoog kan dan via een eerste intakegesprek de situatie in kaart brengen. Er wordt geluisterd naar jullie verhaal, naar wat de hulpvraag is en wat jullie wensen en verwachtingen zijn. Daarna bespreken we of en op welke manier we samen aan de slag kunnen gaan.

 

Voor wie? (doelgroep)


De begeleiding richt zich op kleuters en lagere schoolkinderen met

  • Ontwikkelingsstoornissen zoals autisme (ASS), ADHD,...
  • Lichte emotionele problemen (onzekerheid, faalangst, stress, weinig zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld,...)
  • Gedragsproblemen
  • Moeilijkheden op vlak van sociale vaardigheden of weerbaarheid

Individuele begeleiding


Individuele therapie bij kinderen en jongeren kan verschillende vormen aannemen. Dit is afhankelijk van de problematiek, de leeftijd, de interesses... van het kind/de jongere. Dit kan al spelend zijn, maar even goed aan de hand van gesprekken, rollenspelen of creatieve opdrachten met als doel het kind zich opnieuw beter in zijn of haar vel te laten voelen.

We hebben aandacht voor de talenten en de krachten van de kinderen. Er wordt getracht om niet zomaar oplossingen aan te reiken maar om samen met het kind en de ouder(s) tot oplossingen te komen.
Ouderbegeleiding


Wanneer je als ouder met vragen zit rond jouw kind, dan is het zeker mogelijk om eens op gesprek te komen in de praktijk, met of zonder uw kind.

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Samen op zoek gaan naar tips, oplossingen en antwoorden op mogelijke vragen.
  • Informatie over het proces van de therapie, op welke manier en waarover met uw kind gewerkt wordt (met toestemming kind).
  • Psycho-educatie: tijdens deze gesprekken wordt er uitleg gegeven over specifieke ontwikkelingsstoornissen zoals bijvoorbeeld autisme of ADHD

Groepstherapie


Momenteel zijn er geen groepsbegeleidingen lopende. Wanneer hier interesse voor is, kan u zeker uw interesse doorgeven. Bij voldoende aanvragen kan er groepstherapie opgestart worden voor onder andere sociale vaardigheden of weerbaarheid.

Diagnostiek


Onderzoeken om een diagnose te stellen zijn momenteel niet mogelijk in onze praktijk.

Aanmelden


Aanmelden kan telefonisch of via mail. Wanneer je telefonisch aanmeldt en je komt op voicemail terecht, spreek dan duidelijk je naam en telefoonnummer in. Je wordt dan snel terug opgebeld.

 

ruth@praktijkhoezo.be

0472 72 89 10

 

lien@praktijkhoezo.be 

0456 58 61 24

Tarieven


Intakegesprek (60 min): 55€

Individuele begeleiding, ouderbegeleiding (45 min): 50 €

Schooloverleg: 55 €

 

Sommige mutualiteiten voorzien terugbetaling voor een beperkt aantal sessies onder bepaalde voorwaarden. Het is zinvol dit eens te bevragen bij je eigen mutualiteit.