Psychologie

Wie ben ik?


Ruth Van Ingelgem

Ik ben Ruth Van Ingelgem en samen met mijn man en twee zoontjes woon ik in Lebbeke. 

In 2009 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Tijdens mijn studies verdiepte ik me reeds in kinderen hun ontwikkeling en bijkomende stoornissen. Na deze studies volgde ik nog een eenjarige basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (School of Experiential-Dialectical Psychodrama). 

Bij mijn eerste stappen in het werkveld deed ik ervaring op in het buitengewoon onderwijs bij kinderen met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden.

Sinds 2011 ben ik aan het werk in twee centra voor ambulante revalidatie (CAR De Schakel en Waas revalidatiecentrum). Hier worden kinderen met ontwikkelingsproblemen, emotionele of gedragsproblemen begeleid door verschillende therapeuten. Ik ben gewend om nauw samen te werken met ouders, scholen en andere hulpverleners. Ik vind het belangrijk om me blijven bij te scholen en volg regelmatig studiedagen en workshops rond kinderen met ontwikkelingsproblemen. 

In 2020 is het tijd voor een nieuwe stap en combineer ik mijn functie als psycholoog in CAR De Schakel met het begeleiden van kinderen in praktijk HoeZo!.

In de praktijk begeleid ik kinderen en hun ouders die op één of andere manier moeilijkheden ervaren of vastlopen op vlak van ontwikkeling, de opvoeding, dynamiek in het gezin,... Aan de hand van kleine of grote vragen rond jouw kind, de opvoeding of jullie gezin kunnen we samen op zoek gaan naar handvaten die werkbaar zijn voor jullie.Informatie en werkwijze


Binnen de praktijk HoeZo! kan u beroep doen op psychologische begeleiding voor kinderen en hun gezin. Doorheen de ontwikkeling van kinderen kunnen er moeilijkheden, vragen of problemen opduiken. Wanneer je hierin vastloopt kan het zinvol zijn dat een externe persoon even meekijkt naar de situatie. 

De psycholoog kan dan via een eerste intakegesprek de situatie in kaart brengen. Er wordt geluisterd naar jullie verhaal, naar wat de hulpvraag is en wat jullie wensen en verwachtingen zijn. Daarna bespreken we of en op welke manier we samen aan de slag kunnen gaan.

 

Voor wie? (doelgroep)


De begeleiding richt zich op kleuters en lagere schoolkinderen met

  • Ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD,...
  • Lichte emotionele problemen (onzekerheid, faalangst, stress, weinig zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld,...)
  • Gedragsproblemen
  • Moeilijkheden op vlak van sociale vaardigheden of weerbaarheid

Individuele begeleiding


Individuele therapie bij kinderen kan verschillende vormen aannemen. Dit is afhankelijk van de problematiek, de leeftijd, de interesses,... van het kind. Dit kan al spelend zijn, maar even goed aan de hand van gesprekken, rollenspelen of creatieve opdrachten met als doel het kind zich opnieuw beter in zijn of haar vel te laten voelen.

We hebben aandacht voor de talenten en de krachten van de kinderen. Er wordt getracht om niet zomaar oplossingen aan te reiken maar om samen met het kind en de ouder(s) tot oplossingen te komen.
Ouderbegeleiding


Wanneer je als ouder met vragen zit rond jouw kind, is het ook mogelijk om eens zonder jouw zoon of dochter op gesprek te komen. 

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Samen op zoek gaan naar tips en oplossingen voor jouw vragen rond de ontwikkeling en de opvoeding van je kind
  • Psycho-educatie: tijdens deze gesprekken wordt er uitleg gegeven over specifieke ontwikkelingsstoornissen zoals bijvoorbeeld autisme of ADHD

Groepstherapie


Momenteel zijn er geen groepsbegeleidingen lopende. Wanneer hier interesse voor is, kan u zeker uw interesse doorgeven. Bij voldoende aanvragen kan er groepstherapie opgestart worden voor onder andere sociale vaardigheden of weerbaarheid.

Diagnostiek


Bij HoeZo! is het mogelijk om een intelligentie-onderzoek uit te voeren bij kinderen van de lagere school. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Aanmelden


Aanmelden kan telefonisch of via mail. Wanneer je telefonisch aanmeldt en je komt op voicemail terecht, spreek dan duidelijk je naam en telefoonnummer in. Je wordt dan snel terug opgebeld.

 

Ruth@praktijkhoezo.be

0472/72 89 10

 Tarieven


Intakegesprek (60 min): 55€

Individuele begeleiding, ouderbegeleiding (45 min): 50 €

Schooloverleg: 55 €

 

Sommige mutualiteiten voorzien terugbetaling voor een beperkt aantal sessies onder bepaalde voorwaarden. Het is zinvol dit eens te bevragen bij je eigen mutualiteit.