Stotteren

Informatie


Lijkt je kind soms te haperen of te blokkeren op woorden? Dan kan hij/zij terecht in praktijk HoeZo! voor onderzoek en begeleiding. Samen proberen we het praten gemakkelijker en leuker te maken!

Therapeut(en)


Nieke Verheyden

Ik ben Nieke Verheyden. In 2017 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Tijdens mijn stage kwam ik met verschillende logopedische gebieden in contact: neurogene communicatiestoornissen, taal- en spraakstoornissen... Maar mijn interesse lag toch bij gehoorstoornissen en stotteren. Na mijn studie logopedie ben ik een BaNaBa audiologie gaan bijstuderen. Momenteel werk ik als ondersteuner in het Type 7-onderwijs en als klinisch audioloog in het Imeldaziekenhuis.

Naast mijn passie voor audiologie heb ik ook een enorme passie voor stotteren. Deze passie is voortgekomen uit het feit dat ik zelf gestotterd heb. Ik ga mij verder specialiseren als stottertherapeut door het postgraduaat stotteren (ECSF) te volgen en mij voortdurend bij te scholen. Bij praktijk HoeZo! help ik kinderen die problemen hebben met stotteren of die een leer-, taal- en/of articulatiestoornis hebben.

Individuele therapie


Individuele therapie kan worden opgestart na een onderzoek. Op basis van de intake en de testresultaten wordt de therapiefrequentie bepaald.

De afspraken gaan meestal door op wekelijkse vaste momenten (enkel tijdens schoolvakanties kan dit wijzigen).

Bij kleuters volgen de ouders de therapie mee! Het is heel belangrijk dat het geleerde thuis zoveel mogelijk wordt toegepast.

  • T.e.m. 9 jaar: 30 min.
  • Vanaf 10 jaar: 30 min. of 60 min.
  • In de praktijk

Groepssessies


Op dit moment zijn er geen groepslessen.

Oudercursus


Op dit moment is er geen oudercursus.

Aanmelden


STAP 1

Contacteer onze praktijk om uw kind aan te melden. Naam, leeftijd, aanmeldingsreden en telefoonnummer worden genoteerd. Er wordt meteen een afspraak gemaakt voor het logopedisch onderzoek of er wordt na teamoverleg opnieuw contact met u opgenomen om datum en uur af te spreken. Stap 2 wordt uitgelegd en u brengt deze vervolgens in orde (tegen de datum van het onderzoek).

STAP 2

Contacteer een huisarts, NKO- of kinderarts om een voorschrift voor een logopedisch bilan stotteren op te stellen. Dit voorschrift brengt u mee naar het logopedisch onderzoek, alsook 3 kleefbriefjes van de mutualiteit.

STAP 3

Het logopedisch onderzoek wordt uitgevoerd. Dit duurt ongeveer 90 minuten.

STAP 4

Na het onderzoek verzamelt de logopediste de resultaten en stelt ze het logopedisch bilan op. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt om de resultaten met u te bespreken en u krijgt een korte uitleg over de inhoud van de stottertherapie. Dit duurt een half uurtje.

STAP 5

Hierna gaat u opnieuw naar de geneesheer-specialist (geen huisarts!) die op basis van het logopedisch bilan een voorschrift voor therapie zal schrijven.

U bezorgt alle documenten aan de logopediste.

Nieke: 0477 26 87 28, nieke@praktijkhoezo.be

 

Tarieven


Wij werken als geconventioneerde logopedisten. Dit houdt in dat wij de tarieven hanteren die wettelijk opgelegd zijn door het RIZIV.

(Op dit moment is er nog geen nieuwe conventie.)

Bij een goedkeuring door uw mutualiteit kan u een terugbetaling krijgen voor maximum 2 jaar. Neem voor meer info contact op met uw mutualiteit.